Friday, January 26, 2018

Múzeum mesta Bratislavy vstúpilo do roku osláv

Najstaršie múzeum s nepretržitou prevádzkou na Slovensku má 150 rokov a svoje narodeniny si pripomenie mnohými zaujímavými podujatiami za podpory známych osobností z hereckej a moderátorskej branže. 

Venujte 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy


MMB plánuje svoje 150. výročie oslavovať eventmi a súťažami, no predovšetkým cyklom pútavých stretnutí vo Faustovej sieni Starej radnice, ktorých cieľom je priblížiť expozície múzea verejnosti populárnym spôsobom. Každé jedno z desiatich múzeí MMB získalo vyslanca, ktorý konkrétnu expozíciu predstaví vždy v poslednú sobotu v mesiaci. Cyklus stretnutí sa začal 20. februára s Lujzou Garajovou Schramekovou, ktorá fanúšikom dejín za asistencie múzejníkov sprístupnila Múzeum historických interiérov v Apponiho paláci. Cyklus bude pokračovať s Lukášom Latinákom, ktorý spopularizuje Múzeum Arthura Fleischmanna; tešiť sa môžete aj na Františka Kovára, Mariána Miezgu, Juraja Šoka Tabačka, Mariána Labudu, Adelu Vinczeovú, Kristínu Farkašovú, Ivetu Malachovskú a Patríciu Garajovú Jariabkovú. Vďaka nim sa svojich 30 minút slávy dočkajú aj Múzeum dejín mesta, farmácie, Antická Gerulata Rusovce, Múzeum Johanna Nepomuka Hummela, Múzeum vinohradníctva, zbraní, Hrad Devín, aj Múzeum hodín. Stretnutia umocnia TOP zbierkové predmety, ktorých sa výnimočne budete môcť dotknúť.

muzeum mesta bratislavy
Múzeum mesta Bratislavy

Aj v múzeu môžete zažiť veľa zábavy 


Okrem 30 minút slávy pre jednotlivé múzeá ponúka MMB interaktívnu časť expozície ako súčasť výstavy Pamätáme na budúcnosť. V spolupráci s divadlom ZkuFraVon zažijete v máji netradičný výklad problematiky starovekého Ríma. V júni ste vítaní v ateliéri na nádvorí Starej radnice v súvislosti s výtvarnou súťažou V zajatí anjelov, v tom istom mesiaci sa môžete zapojiť do detského korunovačného sprievodu. V septembri vás Juraj Šoko Tabaček pritiahne na 21. ročník Rímskych hier do Antickej Gerulaty Rusovce. Múzeum tiež pripravuje novú publikáciu Vo víre dejín, podujatie na Hlavnom námestí v Bratislave či posedenia pod názvom Hovory zo Starej ranice v rámci Kultúrneho leta 2018.

História múzea je bohatá 


O vznik Múzea mesta Bratislavy v roku 1868 sa zaslúžili Bratislavský okrášľovací spolok a mešťanosta Henrich Justi. Už rok po založení múzea sa v jeho zbierkach nachádzalo približne 1200 predmetov, pričom tie najstaršie pochádzali z 13. storočia. V roku 1918 múzeum disponovalo 10 182 zbierkovými predmetmi a v súčasnosti je ich vyše 125 332. Vzácne sú nielen exponáty, ale aj budovy, v ktorých sú umiestnené. Deväť stálych expozícií nájdete v architektonicky cenných a pamiatkovo chránených objektoch v centre starého mesta slovenskej metropoly, ďalšie dve sa nachádzajú na hrade Devín a v múzeu Antická Gerulata. MMB dokumentuje a prezentuje dejiny Bratislavy a jeho zbierky majú mimoriadnu umeleckohistorickú hodnotu. Ich súčasťou sú archeologické nálezy, pamiatky na remeselnú činnosť, etnológiu, numizmatiku, priemysel, kultúrny a spoločenský život vinohradníctvo či dejiny farmácie. Múzeum neustále pripravuje zaujímavé eventy, zapája sa do projektov na medzinárodnej úrovni, zúčastňuje sa na zahraničných výstavách a pýši sa niekoľkými významnými oceneniami.

Mestské múzeá vo Viedni, Budapešti a Prahe 


Aj keď Múzeum mesta Bratislavy je jediným mestským múzeom v okolitých metropolách, ktoré v tomto roku oslavuje významné jubileum, rozhodne sa oplatí navštíviť aj múzeá vo Viedni, Budapešti či v Prahe. Bratislava Airport Transfers vás pozýva na komfortnú a bezstarostnú jazdu limuzínou, ktorou vás dopravíme k bohatej histórii každého jedného zo spomínaných miest. Poklady nevyčísliteľnej hodnoty, mýty Viedne, turbulentná 2000-ročná história Budapešti či fascinujúce pražské dejiny v bohatom zbierkovom fonde rozdelenom do 14 objektov. To všetko vás zaručene nadchne rovnako ako pestrosť histórie hlavného mesta Slovenska.

Foto: www.profil.kultury.sk