Wednesday, December 12, 2018

The spell of Vienna before Christmas

When the Christmas market was held in 1928 in Vienna for the first time, it was called „December“. Currently you can visit the market as of the mid November. In order to taste the feeling of Vienna before Christmas without any limitations, we recommend transport without own car. The market is organized on a number of places, which are easily accessible by underground or in our limousines.


<< Book Your Transfer Now >>

Town Hall Square


Thanks to thousands of small lights, Rathausplatz changes every year to a magical country with a heady smell of the Christmas punch, candied fruits, cinnamon, mulled wine, cotton candy or chestnuts. The biggest Christmas market in Austria attracts everybody with 150 stands, where you can find everything what you could wish for a Christmas market: decorations, toys, art and handicraft products or traditional Christmas delicacies the taste of which is extraordinarily in this atmosphere. The nearby park with small pavilions and decorated trees, ponies for the youngest ones and the Christmas express make the market an unforgettable experience similarly to the large ice rink and a rich programme for all age categories.


Christmas village on the Mary Theresa Square


Between the Museum of Art and History and the Museum of Natural Sciences are scattered nearly 70 stands with beautiful gifts and indispensable delicacies that are consumed in the village accompanied by gospel melodies. Also those will like it on the Mary Theresa Square who do not need crowded alleys to feel the Advent happiness but, on the other side, they like to munch on typical Austrian Christmas delicacies, also after Christmas. As on the 27th December this Christmas market changes to New Year market.

Freyung and Stephansplatz


Freyung Square remembers Christmas market since 1772. No admirer of ceramics, decorations, cots and remarkable handicraft products shall miss it. Those who are looking for high-quality Austrian products, should check the offer in the Christmas stands in front of the St. Stephan Dome.

Schönbrunn


The ones who are keen on extraordinary dose of romance, should definitely visit Ehrenhof in front of the Schönbrunn castle. The cultural and Christmas market with a tint of imperial nobility belong among the most beautiful ones in Austria and also the lovers of classical music concerts, gospel, but also wind ensembles will find what they are looking for. The children will definitely be happy to see the Christmas crib, Bethlehem and the Christmas workshop, the hungry bellies can be filled with gnocchi, speckles, dumplings or pancakes from top chefs. With a nice tea or punch in your hands you can choose from ceramics, Christmas decorations, woollen hats, artistic puppets, gloves, candles, tablecloths, tin toys or musical clocks.

Karlsplatz, Belvedere, Prater


You can feel Advent also in a number of other places in the Austrian metropolis. For example, Karlsplatz Square is attractive thanks to installations of pieces of art, street theatre, live music and stands, where you can find first of all artistic products. The Christmas village is built every year also next to the beautiful Belvedere palace and in the Prater fun park you can enjoy Advent under the famous devil´s wheel together with some entertainment programmes, music concerts and adventure attractions. Vienna before Christmas simply has something to offer to everyone

Picture source: https://blog.radissonblu.com/

Tuesday, December 11, 2018

Kúzlo predvianočnej Viedne


Keď sa v roku 1928 konali vo Viedni vianočné trhy po prvý raz, hovorilo sa im „decembrové“. V súčasnosti ich však môžete navštevovať už od polovice novembra. Aby ste si predvianočnú Viedeň vychutnali bez obmedzení, odporúčame dopravu bez vlastného automobilu. Trhy sa nachádzajú na mnohých miestach, ku ktorým sa najjednoduchšie dostanete metrom, alebo v našich limuzínach.

Radničné námestie


Tisícky svetielok každoročne menia Rathausplatz na čarovnú krajinu s opojnou vôňou vianočného punču, kandizovaného ovocia, škorice, vareného vínka, cukrovej vaty či gaštanov. Najväčší adventný trh v Rakúsku láka 150 stánkami, kde nájdete všetko, čo by ste si na vianočných trhoch mohli želať: ozdoby, hračky, umelecké a remeselné výrobky či tradičné vianočné pochúťky, ktoré v tejto atmosfére chutia vždy výnimočne. Blízky park s malými pavilónmi a ozdobenými stromami, poníky pre najmenších a vianočný expres robia trhy nezabudnuteľným zážitkom rovnako ako obrovské klzisko a bohatý program pre všetky vekové kategórie.

Vianočná dedinka na Námestí Márie Terézie


Medzi Umelecko-historickým a Prírodovedným múzeom je roztrúsených takmer 70 stánkov s krásnymi darčekmi a neodmysliteľnými delikatesami, ktoré sa v dedinke konzumujú za sprievodu gospelových melódií. Na Námestí Márie Terézie sa bude páčiť aj tým, ktorí nepotrebujú k adventnému šťastiu preľudnené uličky, ale zato si radi zamaškrtia na typických rakúskych vianočných pochúťkach, a to aj po Vianociach. Pretože 27. decembra sa tento vianočný trh mení na novoročný.

Freyung a Stephansplatz


Námestie Freyung si vianočné trhy pamätá už od roku 1772. Neobíde ich žiadny obdivovateľ keramiky, dekorácií, postieľok a pozoruhodných remeselných výrobkov. Kto hľadá rakúske produkty vysokej kvality, mal by si všimnúť ponuku vo vianočných stánkoch pred Dómom sv. Štefana.

Schönbrunn


Tým, čo si potrpia na mimoriadnu dávku romantiky, vrelo odporúčame Ehrenhof pred zámkom Schönbrunn. Kultúrny a vianočný trh s nádychom cisárskej noblesy patrí najkrajším v Rakúsku a na svoje si tu prídu milovníci koncertov klasickej hudby, gospelu, ale aj dychových súborov. Deti sa určite potešia vianočným jasličkám, betlehemu a vianočnej dielničke, hladoši haluškám, fliačkom, knedličkám alebo palacinkám od špičkových šéfkuchárov. S dobrým čajíkom alebo punčom v ruke si môžete vyberať z keramiky, vianočných ozdôb, vlnených klobúkov, umeleckých bábok, rukavíc, sviečok, obrusov, plechových hračiek či hracích hodín.


Karlsplatz, Belvedere, Prater Advent cítiť aj na mnohých ďalších miestach rakúskej metropoly. Napríklad námestie Karlsplatz je atraktívne inštaláciami umeleckých diel, pouličným divadlom, živou hudbou a stánkami, kde ponúkajú predovšetkým umelecké výrobky. Vianočná dedinka vyrastá každý rok aj pri prekrásnom paláci Belvedere a v zábavnom parku Prater si advent môžete užiť pod známym čertovým kolesom spolu so zábavným programom, hudobnými koncertmi a dobrodružnými atrakciami. Predvianočná Viedeň jednoducho osloví každého.