Wednesday, December 12, 2018

The spell of Vienna before Christmas

When the Christmas market was held in 1928 in Vienna for the first time, it was called „December“. Currently you can visit the market as of the mid November. In order to taste the feeling of Vienna before Christmas without any limitations, we recommend transport without own car. The market is organized on a number of places, which are easily accessible by underground or in our limousines.


<< Book Your Transfer Now >>

Town Hall Square


Thanks to thousands of small lights, Rathausplatz changes every year to a magical country with a heady smell of the Christmas punch, candied fruits, cinnamon, mulled wine, cotton candy or chestnuts. The biggest Christmas market in Austria attracts everybody with 150 stands, where you can find everything what you could wish for a Christmas market: decorations, toys, art and handicraft products or traditional Christmas delicacies the taste of which is extraordinarily in this atmosphere. The nearby park with small pavilions and decorated trees, ponies for the youngest ones and the Christmas express make the market an unforgettable experience similarly to the large ice rink and a rich programme for all age categories.


Christmas village on the Mary Theresa Square


Between the Museum of Art and History and the Museum of Natural Sciences are scattered nearly 70 stands with beautiful gifts and indispensable delicacies that are consumed in the village accompanied by gospel melodies. Also those will like it on the Mary Theresa Square who do not need crowded alleys to feel the Advent happiness but, on the other side, they like to munch on typical Austrian Christmas delicacies, also after Christmas. As on the 27th December this Christmas market changes to New Year market.

Freyung and Stephansplatz


Freyung Square remembers Christmas market since 1772. No admirer of ceramics, decorations, cots and remarkable handicraft products shall miss it. Those who are looking for high-quality Austrian products, should check the offer in the Christmas stands in front of the St. Stephan Dome.

Schönbrunn


The ones who are keen on extraordinary dose of romance, should definitely visit Ehrenhof in front of the Schönbrunn castle. The cultural and Christmas market with a tint of imperial nobility belong among the most beautiful ones in Austria and also the lovers of classical music concerts, gospel, but also wind ensembles will find what they are looking for. The children will definitely be happy to see the Christmas crib, Bethlehem and the Christmas workshop, the hungry bellies can be filled with gnocchi, speckles, dumplings or pancakes from top chefs. With a nice tea or punch in your hands you can choose from ceramics, Christmas decorations, woollen hats, artistic puppets, gloves, candles, tablecloths, tin toys or musical clocks.

Karlsplatz, Belvedere, Prater


You can feel Advent also in a number of other places in the Austrian metropolis. For example, Karlsplatz Square is attractive thanks to installations of pieces of art, street theatre, live music and stands, where you can find first of all artistic products. The Christmas village is built every year also next to the beautiful Belvedere palace and in the Prater fun park you can enjoy Advent under the famous devil´s wheel together with some entertainment programmes, music concerts and adventure attractions. Vienna before Christmas simply has something to offer to everyone

Picture source: https://blog.radissonblu.com/

Tuesday, December 11, 2018

Kúzlo predvianočnej Viedne


Keď sa v roku 1928 konali vo Viedni vianočné trhy po prvý raz, hovorilo sa im „decembrové“. V súčasnosti ich však môžete navštevovať už od polovice novembra. Aby ste si predvianočnú Viedeň vychutnali bez obmedzení, odporúčame dopravu bez vlastného automobilu. Trhy sa nachádzajú na mnohých miestach, ku ktorým sa najjednoduchšie dostanete metrom, alebo v našich limuzínach.

Radničné námestie


Tisícky svetielok každoročne menia Rathausplatz na čarovnú krajinu s opojnou vôňou vianočného punču, kandizovaného ovocia, škorice, vareného vínka, cukrovej vaty či gaštanov. Najväčší adventný trh v Rakúsku láka 150 stánkami, kde nájdete všetko, čo by ste si na vianočných trhoch mohli želať: ozdoby, hračky, umelecké a remeselné výrobky či tradičné vianočné pochúťky, ktoré v tejto atmosfére chutia vždy výnimočne. Blízky park s malými pavilónmi a ozdobenými stromami, poníky pre najmenších a vianočný expres robia trhy nezabudnuteľným zážitkom rovnako ako obrovské klzisko a bohatý program pre všetky vekové kategórie.

Vianočná dedinka na Námestí Márie Terézie


Medzi Umelecko-historickým a Prírodovedným múzeom je roztrúsených takmer 70 stánkov s krásnymi darčekmi a neodmysliteľnými delikatesami, ktoré sa v dedinke konzumujú za sprievodu gospelových melódií. Na Námestí Márie Terézie sa bude páčiť aj tým, ktorí nepotrebujú k adventnému šťastiu preľudnené uličky, ale zato si radi zamaškrtia na typických rakúskych vianočných pochúťkach, a to aj po Vianociach. Pretože 27. decembra sa tento vianočný trh mení na novoročný.

Freyung a Stephansplatz


Námestie Freyung si vianočné trhy pamätá už od roku 1772. Neobíde ich žiadny obdivovateľ keramiky, dekorácií, postieľok a pozoruhodných remeselných výrobkov. Kto hľadá rakúske produkty vysokej kvality, mal by si všimnúť ponuku vo vianočných stánkoch pred Dómom sv. Štefana.

Schönbrunn


Tým, čo si potrpia na mimoriadnu dávku romantiky, vrelo odporúčame Ehrenhof pred zámkom Schönbrunn. Kultúrny a vianočný trh s nádychom cisárskej noblesy patrí najkrajším v Rakúsku a na svoje si tu prídu milovníci koncertov klasickej hudby, gospelu, ale aj dychových súborov. Deti sa určite potešia vianočným jasličkám, betlehemu a vianočnej dielničke, hladoši haluškám, fliačkom, knedličkám alebo palacinkám od špičkových šéfkuchárov. S dobrým čajíkom alebo punčom v ruke si môžete vyberať z keramiky, vianočných ozdôb, vlnených klobúkov, umeleckých bábok, rukavíc, sviečok, obrusov, plechových hračiek či hracích hodín.


Karlsplatz, Belvedere, Prater Advent cítiť aj na mnohých ďalších miestach rakúskej metropoly. Napríklad námestie Karlsplatz je atraktívne inštaláciami umeleckých diel, pouličným divadlom, živou hudbou a stánkami, kde ponúkajú predovšetkým umelecké výrobky. Vianočná dedinka vyrastá každý rok aj pri prekrásnom paláci Belvedere a v zábavnom parku Prater si advent môžete užiť pod známym čertovým kolesom spolu so zábavným programom, hudobnými koncertmi a dobrodružnými atrakciami. Predvianočná Viedeň jednoducho osloví každého.

Tuesday, October 2, 2018

Do you plan a trip to Bratislava? Don´t forget to think of reliable transport

In its unique atmosphere, the most visited tourist destination of Slovakia offers a lot of interesting places, delicious cuisine, cultural events and cultural heritage to document its history. If you want to be sure to find all of them comfortably and you want to avoid bottlenecks of the transportation routes and complicated parking, rely upon the services of taxi Bratislava Vienna. We know our city as the back of our hand.

bratislava old town
Bratislava goes through your stomach


Whether you like the Central European kitchen that has its roots in the Austrian-Hungarian Empire or you prefer the Asian kitchen with the touch of luxury, we definitely have places in Bratislava to take you to. Gastronomy is getting more and more developed here, mini breweries are increasingly widespread and the coffee in the most popular coffee bars is more and more fragrant. Not talking about the wines from this region that were drank even in Italy and Germany in the Middle Ages. You can taste the best wines from Bratislava and also from the whole Slovakia in the Slovak National Wine Salon (Národný salón vín) on the Main Square. We are sure you will appreciate a transport in a luxury limousine after this visit.

Bratislava castle


Visiting Bratislava and missing out the castle would be like ignoring the Eiffel tower in Paris. It cannot be overlooked: You will surely notice its typical four corner towers on the rocky outcrop of the Small Carpathians in the height of 85 metres above the level of the Danube from many places. This precious national cultural memory is the seat of the Historical Museum of the Slovak National Museum (Historické múzeum SNM) and the surrounding park offers great views on the whole city.

Historical centre


We recommend to walk through the centre of Bratislava. We will take you to its periphery to let you enjoy the alleys with beautiful palaces seating various offices, museums or galleries. Do not miss to cross the magical Michael´s Gate, have a look at the nooks of the city walls, take a walk on Hviezdoslav and Main Square, blend in with the bustle of the bars and small cafés or calm down in the sacred atmosphere of the St. Martin´s Cathedral.


bratislava street

Views


If you like to observe the things from a high perspective in combination with extraordinary gastronomy, you must definitely visit the UFO restaurant above the Bridge of Slovak National Uprising. You can reach the height of eighty metres in forty-five seconds with an elevator and thanks to that you can observe not only numerous sights of the city but, in case of ideal weather conditions, also the panorama within the distance of hundred kilometres. You can experience another fascinating view from the highest tower in Slovakia – the TV mast on Kamzík hill is 635 metres high and you can get refreshment in form of specialties from seasonal ingredients in the restaurant with a viewing platform.

Relax in green


When you had enough of the rush, architecture and history and you feel like relaxing under the trees, we will target places which are the green oasis of Bratislava. You can decide to visit the Janko Kráľ Orchard that is the oldest public park in Central Europe and except the beautiful green it offers also cultural events. Or you can run barefoot on the lawns in the Medical garden in the Old Town, eventually walk the tourist trails in the area of Iron spring (Železná studnička). This vast landscape of forest and park is attractive not only thanks to its natural resources, but also thanks to the opportunities for boating, fishing or cycling it offers, or because of the cable car to Koliba.

Danube


The view on the massive flow of Danube can accompany you not only when strolling along the banks of the Danube river or on the beautiful promenade at the Eurovea shopping centre with cafés and restaurants. Danube is worth experiencing also on the board of a ship that will transport you up to the Devín castle rising 212 metres above the sea level. On the castle rock above the confluence of the rivers Danube and Morava you can visit also a museum with engaging exhibitions. During summer weekends you can get by ship also to one of the most romantic museums of modern art in Europe. Danubiana is located only 20 kilometres from Bratislava and except art works of world famous artists it offers a great experience of its unique architecture and a large park on the peninsula on the interface of Slovakia, Austria and Hungary.

Delicacy for the gourmets


The forty-year period of socialism cannot be denied in the rich history of Bratislava and for the ones who would like to focus right on this part of history of our capital there is a possibility to participate in a special visit of the memories of this era. As the transportation means the organisers decided to use the old Škoda car that is an integral part of those times. However, if you wish to get to know this face of the Slovak metropole in a greater comfort, bratislava-airport-taxi.com will take you to the milestones of the visit.

Wednesday, August 15, 2018

Haben Sie vor, nach Bratislava zu fahren?

Denken Sie an einen zuverlässigen Abtransport
Das meistbesuchte Touristenziel der Slowakei bietet eine einzigartige visuelle Atmosphäre durch die historischen Denkmäler und die kulturellen Veranstaltungen. Eine Menge Cafés und Restaurants erfreuen die Sinne mit den verschiedensten Gerüchen und Geschmacksvariationen.

Sie brauchen sich nicht mehr um einen Parkplatz in der Stadt zu sorgen. Verlassen Sie sich auf unsere Dienstleistungen taxi Bratislava Wien
Wir kennen unsere Stadt wie unsere eigene Westentasche.

Bratislava hat verschiedene Geschmäcker

Bratislava bietet kulinarischen Erlebnisse, nicht nur die traditionelle slowakische Küche, sondern auch die asiatische Küche und nationale Spezialitäten einiger europäischer Länder.
 Für Kaffeeliebhaber gibt es eine Reihe von gemütlichen Cafés, in welchen man mit Freunden beim Kaffee sitzen kann. Einige Restaurants brauen sich ihr eigenes Bier, um Sie einzuladen, ihr köstliches Nass zu trinken. 
Die Umgebung von Bratislava ist eine Weinregion und gute Weine finden Sie in jedem Restaurant. Die besten Weine von slowakischen Winzern können Sie im Nationalen Salon des Weins (Národný salón vín) genießen. Die gastronomische Reise durch Bratislava können Sie mit unserer luxuriösen Limousine absolvieren. 

Burg Bratislava

Was für Paris der Eiffelturm, ist für Bratislava die Bratislavaer Burg. Nicht wegzudenken ist die Burg als Panorama der Hauptstadt. Sie befindet sich im westlichen Teil des Stadtteils Staré Mesto (Altstadt) auf einem Felsenausläufer der Kleinen Karpaten, 85 Meter über dem linken Ufer der Donau. In der Bratislavaer Burg befindet sich in den Räumlichkeiten die „Historische Abteilung des Slowakischen Nationalmuseums“. Vom Park, der die Burg umgibt, haben Sie eine schöne Aussicht auf die ganze Stadt.

Historisches Zentrum

Die Gassen der Altstadt empfehlen wir zu Fuß zu durchgehen. Also, wir bringen Sie an den Rand dieses Stadtteiles, um die Atmosphäre der Altstadt besser genießen zu können. Machen Sie auf, zu einem Spaziergang zu den Symbolen der Stadthistorie. 
Ohne Zweifel gehört zudem auch der Michaeler Turm. Und vom Michaeler Turm geht der Rest der Michaeler Straße ab, die zu den ältesten in der Stadt gehört. 
Hier gibt es eine Reihe von Cafés und Restaurants, auch mit Terrassen im Außenbereich. Hier können Sie sich das gemütliche Beisammensein bei einer Tasse Kaffee gönnen. 
Ein weiteres Denkmal in der Altstadt ist der St. Martinsdom, in Bratislava die größte und älteste Kirche aus dem 14. Jahrhundert.

Aussichten

Die Brücke des Slowakischen Nationalaufstandes (most SNP) mit dem „Restaurant UFO“ in der Höhe von 85 Metern bietet gutes Essen und dazu auch schöne Aussichten, bei günstigem Wetter 100 km weit.  
Eine weitere faszinierende Aussicht bietet sich Ihnen vom Fernsehturm Gemsenberg (televízna veža na Kamzíku), der in 433 m ü. M. auf dem Berg Kamzík steht. Dieser Stahlbetonturm ist 200 m hoch. Im Fernsehturm befinden sich zwei Restaurants. Nach einem Spaziergang im Waldpark können Sie sich bei einer Tasse Kaffee oder einem leckeren Essen erfrischen.

Bratislava kann Ihnen auch ein bisschen Natur bieten


Wenn Sie sich nach einer Entspannung unter Baumkronen sehnen, um von der Hektik der Straßen zu entfliehen, bietet Bratislava mehrere Möglichkeiten: 

„Der Janko Kráľ Park/Garten“ (nach dem slowakischen Dichter Janko Kráľ benannt) gehört zu den ältesten öffentlich zugänglichen Parkanlagen in Europa (in den Jahren 1774 bis 1776 angelegt). Hier befinden sich die mächtigen, wertvollen Bäume, der einzigartige Gartenpavillon und andere kleine Architekturen. Es schafft eine Oase der Ruhe und dient gleichzeitig sportlichen Aktivitäten. 

„Der Medizinische Garten“ (Medická záhrada) ist in Bratislava der beliebteste, öffentliche Park und ist ein Bestandteil des Stadtzentrums. Sie können das Sommerteehaus besuchen, in welchem verschiedene Veranstaltungen, insbesondere Verkostungen und auch der Auftritt von Musikern, stattfinden.

Donau

Ein angenehmes Erlebnis ist ein Spaziergang entlang des Donau-Kais neben Eurovea mit Cafés und Restaurants. 
Oder gönnen Sie sich einen wunderbaren Ausflug mit dem Ausflugsschiff zum Museum „Danubiana Muelensteen Art“ - einem der jüngsten Museen für moderne Kunst in Europa. 
Wenn Sie sich eher für Geschichte interessieren, dann wählen Sie die Schifffahrt zu der Burgruine von Devín. Die Burg Devín ragt über dem Zusammenfluss der Donau und der March in einer Höhe von 212 Metern empor. Ihre Vergangenheit reicht bis in die Vorgeschichte zurück.
  

Spezielle Stadtbesichtigung


Eine Reise in ein postsozialistisches Bratislava mit einem alten Auto „Škoda 110“ kann für die Menschen, die den Sozialismus nie erlebt haben, sehr interessant sein. Zwei junge Bratislavaer fahren die Touristen zu den Denkmälern des Sozialismus herum. So können die Interessenten die geheimnisvolle und zugleich verlockende sozialistische Ära entdecken und hautnah erleben.

Die Städtereise können wir Ihnen auch anbieten. Und wenn Sie möchten, auch  zu den Denkmälern des Sozialismus. Mit Vertrauen können Sie sich an uns wenden bratislava-airport-taxi.com.

Friday, May 11, 2018

Das Museum der Stadt Bratislava feiert den Gedenktag seiner Gründung

Das älteste ständige Museum in der Slowakei ist 150 Jahre alt. Anlässlich der Gründung des Museums werden mehrere Veranstaltungen unter der Teilnahme der Schauspieler und Moderatoren stattfinden.

Stadtmuseum von Bratislava
Stadtmuseum von Bratislava

Besuchen Sie bitte dieses Museum mit langjähriger Tradition


Während der zehn Samstage dieses Jahres werden Ihnen im Faustsaal des Altrathauses die Museumsmitarbeiter mittels slowakischer Schauspieler und Moderatoren die historisch sehr wertvollen Sammlerstücke nahebringen.

Das Museum der Stadt Bratislava hat 11 thematische Museen, vorwiegend im historischen Kern der Stadt. Als Ausnahme sind die Burg Devín auf einem Felshügel über dem Zusammenfluss von Donau und March und die Reste des römischen Militärlagers Gerulata des Bratislavaer Stadtteiles Rusovce.

Die anderen Ausstellungen sind im historischen Teil der Stadt Bratislava.

- Arthur-Fleischmann-Museum: gewidmet dem Kunstwerk des Bildhauers der slowakischen Herkunft,

- Altes Rathaus: Museum der Stadtgeschichte,

- Apotheke „U červeného raka“ (Zum roten Krebs): Pharmaziemuseum mit dem Originalmobilar,

- Johann-Nepomuk-Hummel-Museum: österreichisch/deutscher Komponist, Pianist, welcher aus Presporok (das heutige Bratislava) stammte,

- Apponyi-Palast: Museum des Weinbaus und Museum historischer Einrichtungen,
- Michaeler Turm: Waffenmuseum,

- Haus „Zum guten Hirten“: Uhrenmuseum.

Es wird immer ein thematisches Museum im Rahmen dieser Veranstaltungen präsentiert.

nützlicher Link

Die Gründung des Stadtmuseums in Bratislava


Das 1868 vom Preßburger Verschönerungsverein (Pozsonyer Verschönerungsverein) gegründete Stadtmuseum ist das älteste des Landes.

Der damalige Bürgermeister Henrich Justi hat diese Idee unterstützt.

Die Enthusiasten und verschiedenen Vereine haben schon im ersten Jahr dem Museum Geschenke gewidmet, welche die Grundlage für die Sammlungen bildeten, die wissenschaftlichen Tätigkeiten und die Präsentation des Museums.

Im Jahr 1869 befanden sich in seinen Sammlungen schon 1200 Exponate.

Die ältesten Sammelstücke stammen aus dem 13. Jahrhundert.

Das Wiener Museum, das Historische Museum in Budapest und das Prager Stadtmuseum


Zu dem Wiener Museum gehören mehr als ein hundert Museen der Stadt. In einem der ältesten Häuser Wiens befindet sich das Uhrenmuseum und in unmittelbarer Nähe des Stephansdoms ist die einzige erhaltene Wohnung von Wolfgang Amadeus Mozart in Wien.

In der ungarischen Hauptstadt Budapest befindet sich der Sitz des Historischen Museums im Burgpalast. Sein Vorgänger war schon im Jahr 1887 in der Stadt gegründet worden. Es stellt die Geschichte der Stadt Budapest von der Ur- bis in die Neuzeit dar.

Das Hauptgebäude des Museums der Hauptstadt Prag befindet sich in einem Neorenaissance Gebäude im Prager Gebiet Florenz. Das Prager Stadtmuseum dokumentiert die Geschichte der Stadt von ihren Anfängen in der prähistorischen Zeit bis zum Ende des 18. Jahrhunderts.

Wenn Sie sich dazu entscheiden, einige Städte zu besuchen und durch die Historie der Museen zu reisen, bieten wir Ihnen gern ein bequemes Reisen in unseren Limousinen an. Das Bratislava Airport Taxi befreit Sie somit von den Sorgen, die mit der Beförderung in öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit Ihrem eigenen Auto verbunden sind.

Foto: http://150muzeum.bratislava.sk

Friday, January 26, 2018

Múzeum mesta Bratislavy vstúpilo do roku osláv

Najstaršie múzeum s nepretržitou prevádzkou na Slovensku má 150 rokov a svoje narodeniny si pripomenie mnohými zaujímavými podujatiami za podpory známych osobností z hereckej a moderátorskej branže. 

Venujte 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy


MMB plánuje svoje 150. výročie oslavovať eventmi a súťažami, no predovšetkým cyklom pútavých stretnutí vo Faustovej sieni Starej radnice, ktorých cieľom je priblížiť expozície múzea verejnosti populárnym spôsobom. Každé jedno z desiatich múzeí MMB získalo vyslanca, ktorý konkrétnu expozíciu predstaví vždy v poslednú sobotu v mesiaci. Cyklus stretnutí sa začal 20. februára s Lujzou Garajovou Schramekovou, ktorá fanúšikom dejín za asistencie múzejníkov sprístupnila Múzeum historických interiérov v Apponiho paláci. Cyklus bude pokračovať s Lukášom Latinákom, ktorý spopularizuje Múzeum Arthura Fleischmanna; tešiť sa môžete aj na Františka Kovára, Mariána Miezgu, Juraja Šoka Tabačka, Mariána Labudu, Adelu Vinczeovú, Kristínu Farkašovú, Ivetu Malachovskú a Patríciu Garajovú Jariabkovú. Vďaka nim sa svojich 30 minút slávy dočkajú aj Múzeum dejín mesta, farmácie, Antická Gerulata Rusovce, Múzeum Johanna Nepomuka Hummela, Múzeum vinohradníctva, zbraní, Hrad Devín, aj Múzeum hodín. Stretnutia umocnia TOP zbierkové predmety, ktorých sa výnimočne budete môcť dotknúť.

muzeum mesta bratislavy
Múzeum mesta Bratislavy

Aj v múzeu môžete zažiť veľa zábavy 


Okrem 30 minút slávy pre jednotlivé múzeá ponúka MMB interaktívnu časť expozície ako súčasť výstavy Pamätáme na budúcnosť. V spolupráci s divadlom ZkuFraVon zažijete v máji netradičný výklad problematiky starovekého Ríma. V júni ste vítaní v ateliéri na nádvorí Starej radnice v súvislosti s výtvarnou súťažou V zajatí anjelov, v tom istom mesiaci sa môžete zapojiť do detského korunovačného sprievodu. V septembri vás Juraj Šoko Tabaček pritiahne na 21. ročník Rímskych hier do Antickej Gerulaty Rusovce. Múzeum tiež pripravuje novú publikáciu Vo víre dejín, podujatie na Hlavnom námestí v Bratislave či posedenia pod názvom Hovory zo Starej ranice v rámci Kultúrneho leta 2018.

História múzea je bohatá 


O vznik Múzea mesta Bratislavy v roku 1868 sa zaslúžili Bratislavský okrášľovací spolok a mešťanosta Henrich Justi. Už rok po založení múzea sa v jeho zbierkach nachádzalo približne 1200 predmetov, pričom tie najstaršie pochádzali z 13. storočia. V roku 1918 múzeum disponovalo 10 182 zbierkovými predmetmi a v súčasnosti je ich vyše 125 332. Vzácne sú nielen exponáty, ale aj budovy, v ktorých sú umiestnené. Deväť stálych expozícií nájdete v architektonicky cenných a pamiatkovo chránených objektoch v centre starého mesta slovenskej metropoly, ďalšie dve sa nachádzajú na hrade Devín a v múzeu Antická Gerulata. MMB dokumentuje a prezentuje dejiny Bratislavy a jeho zbierky majú mimoriadnu umeleckohistorickú hodnotu. Ich súčasťou sú archeologické nálezy, pamiatky na remeselnú činnosť, etnológiu, numizmatiku, priemysel, kultúrny a spoločenský život vinohradníctvo či dejiny farmácie. Múzeum neustále pripravuje zaujímavé eventy, zapája sa do projektov na medzinárodnej úrovni, zúčastňuje sa na zahraničných výstavách a pýši sa niekoľkými významnými oceneniami.

Mestské múzeá vo Viedni, Budapešti a Prahe 


Aj keď Múzeum mesta Bratislavy je jediným mestským múzeom v okolitých metropolách, ktoré v tomto roku oslavuje významné jubileum, rozhodne sa oplatí navštíviť aj múzeá vo Viedni, Budapešti či v Prahe. Bratislava Airport Transfers vás pozýva na komfortnú a bezstarostnú jazdu limuzínou, ktorou vás dopravíme k bohatej histórii každého jedného zo spomínaných miest. Poklady nevyčísliteľnej hodnoty, mýty Viedne, turbulentná 2000-ročná história Budapešti či fascinujúce pražské dejiny v bohatom zbierkovom fonde rozdelenom do 14 objektov. To všetko vás zaručene nadchne rovnako ako pestrosť histórie hlavného mesta Slovenska.

Foto: www.profil.kultury.sk