Tuesday, July 21, 2015

Luxury cars in our car fleet

We do care about how you feel in our cars and we want your trip to be safe and comfortable. Your satisfaction with the services, safety and comfort are our main priorities. This is the reason why we in Bratislava Airport Taxi drive only in quality, modern and luxury cars. Our car fleet was extended by new Mercedes E-class cars. We hope that our clients will appreciate the overall quality of the journey we offer.

bratislava airport taxi

We offer safety in luxury and modern car


The research of new safety technologies is the field that drives the engineers of Mercedes-Benz towards maximum performance. Thus Mercedes offers a comprehensive Safety Concept which edges their cars ever closer to the vision of accident-free driving. The aim of the individual safety systems is to contribute to a safer journey itself and to assist the passengers in dangerous situations. As the safety of the passengers is our priority we know that the car itself cannot provide it. That is the reason why the professionalism and reliability of our drivers is so much important for us.

We offer convenience and comfort


One of the nice features of a new car is the large space at the rear part of the vehicle and comfortable adjustable seats with armrests what is valued by our customers especially during longer trips. When it is hot outside comfortable temperature is managed by automatic climate control, however, on contrary, a car nicely heated inside will be waiting for you in winter time. The reduced engine noise secures good audibility during communication in the interior or relax when listening to the music from the quality audio system.

Bratislava Airport Taxi offers:

  • professional transportation services 
  • fixed prices without hidden fees
  • 24/7 private airport transport
  • professional drivers and modern luxury cars
We provide transfers from the airport in Bratislava, Prague, Vienna and Budapest.

Monday, July 20, 2015

Luxusné vozidlá v našom vozovom parku

Záleží nám na tom, ako sa v našich autách cítite a chceme, aby vaša jazda bola bezpečná a pohodlná. Vaša spokojnosť so službami, bezpečnosť a komfort sú naše hlavné priority. To je dôvod, prečo v Bratislava Airport Taxi jazdíme len na kvalitných, moderných a luxusných vozidlách. Do nášho vozového parku pribudli nové vozidlá značky Mercedes, triedy E. Veríme, že naši klienti ocenia celkovú kvalitu jazdy, ktorú ponúkame.


bratislava-airport-taxi

Ponúkame bezpečnosť v luxusnom a modernom vozidle


Práve výskum nových bezpečnostných technológií je oblasť, ktorá motivuje inžinierov značky Mercedes-Benz k maximálnym výkonom. Mercedes tak ponúka ucelenú koncepciu bezpečnosti, ktorá približuje ich vozidlá k vízii jazdenia bez nehody. Jednotlivé bezpečnostné systémy majú za cieľ prispieť k bezpečnejšej jazde ako takej a pomôcť pasažierom aj v nebezpečných situáciach. Keďže bezpečnosť cestujúcich je našou prioritou, vieme, že samotné vozidlo sa o ňu nepostará. Preto si dávame záležať na odbornosti a spoľahlivosti našich vodičov.

Ponúkame pohodlie a komfort


Jednou z príjemných vlastností nových vozidiel je priestrannosť v zadnej časti vozidla a pohodlné nastaviteľné sedadlá s opierkami, čo ocenia naši zákazníci najmä pri dlhšej ceste. Počas horúceho leta sa o teplotný komfort postará automatická klimatizácia, naopak v zime zas na vás bude čakať príjemne vyhriate vozidlo. Znížená hlučnosť motora zabezpečuje v interéri dobrú počuteľnosť pri komunikácii alebo relax pri počúvaní hudby z kvalitného audio systému.

Bratislava Airport Taxi ponúka:


  • profesionálne služby v oblasti prepravy
  • fixné ceny bez skrytých poplatkov
  • 24/7 privátne letiskové prepravy
  • profesionálni vodiči a moderné luxusné vozidlá

Zabezpečujeme transfery z letiska v Bratislave, Prahe, Viedni a Budapešti.

Foto : Bratislava Airport Taxi