Thursday, February 19, 2015

The customer is always on the first place for us

Each of us has definitely been in a position when the purchased products or services did not meet the (normal) expectations at all. With Bratislava Airport Taxi, the market leader in Bratislava airport transfers, you will have nothing similar to fear for sure.People unsatisfied with vendors´ services are not a rare phenomenon in our region. The product you can return or you can file a complaint but the situation is more complex with services. This is also the reason why it is good to choose a verified vendor in the case of whom the risk of dissatisfaction with the services provided can be significantly eliminated. 

The client on the first place 

Our client, our master. This is a representation that should be valid for every entrepreneur. Although it can be different in many cases in real life, you can still find companies for which the client is on the first place and the satisfaction of their clients takes the priority. We proclaim with pride that we belong to these companies. 

Our company is the best choice for everybody who travels regularly abroad and searches for reliable, secure and quick transfer to the Vienna airport, possibly to Budapest or Prague. The clients who use our services regularly already know that our professional drivers with long-term experience as well as the excellent state of our car fleet and the price guarantee are in our case a matter of course.

Travelling without stress 

With us you do not have to fear that Bratislava Vienna transfers or contrariwise Vienna Bratislava transfers will change to a fight for time leading to being late to important business meetings. It is just the opposite. The electronic order sent via our reservation system directly on our webpage is a guarantee that you arrive to the place of destination on time, comfortably, without stress, with adequate reserve time. Every client who uses the transfer services of Bratislava Airport Taxi – the specialist on Bratislava - Vienna taxi and back - will find a reliable partner in us for whom it is always and in every circumstance a priority to feel good about the work executed on a maximum quality level as well as your satisfaction with the services provided.

Friday, February 13, 2015

U nás je zákazník vždy na prvom mieste


Každý z nás sa už isto ocitol v situácií, kedy zakúpené produkty či služby výrazne zaostali za (bežnými) očakávaniami. S Bratislava Airport Taxi, jednotkou na trhu v oblasti Bratislava airport transfers, vám našťastie nič podobné nehrozí.


Nespokojnosť s dodávateľskými službami je nielen v našich končinách bežný jav. Kým výrobok môžete vrátiť či reklamovať, so službami je to podstatne náročnejšie. Aj preto je vhodné zvoliť si osvedčeného dodávateľa, pri ktorom sa riziko z nespokojnosti s poskytovanými službami výrazne eliminuje. 

Klient na prvom mieste


Náš zákazník, náš pán. To je tvrdenie, ktoré by malo platiť v prípade každého podnikateľského subjektu. A hoci to v praxi neraz vyzerá inak, ešte stále sa nájdu spoločnosti, ktoré stavajú zákazníkov na prvé miesto a ich spokojnosť je pre ne prvoradá. Sme veľmi radi, že k nim patríme.

Naša spoločnosť je tou najlepšou voľbou najmä pre všetkých ľudí, ktorí pravidelne cestujú do zahraničia a hľadajú spoľahlivý, bezpečný a rýchly transfer na letisko do Viedne, prípadne do Budapešti či Prahy. Klienti, ktorí s nami cestujú pravidelne, už dávno vedia, že profesionálni vodiči s dlhoročnými skúsenosťami, ako i výborný stav vozidiel a garancia cien, sú v našom prípade samozrejmosťou.

Cestovanie bez stresu


S nami sa viac nemusí báť, že Bratislava Vienna transfers, či naopak Vienna Bratislava transfers sa zmení na boj s časom s následkom zameškania dôležitých pracovných stretnutí. Práve naopak. Elektronická objednávka prostredníctvom rezervačného systému priamo na našej stránke je zárukou včasnej dopravy na miesto určenia, a to pohodlne, bez stresu, s dostatočnou časovou rezervou. Každý zákazník, ktorý využije prepravné služby spoločnosti Bratislava Airport Taxi – špecialistu na Bratislava Vienna taxi a späť, v nás získa spoľahlivého partnera, pre ktorého je skvelý pocit z dobre vykonanej práce a vaša spokojnosť s realizovanými službami vždy a za každých okolností prvoradá.