Sunday, June 12, 2016

Bratislavské letisko tvorí úspešné kapitoly svojej histórie

Príbeh Letiska M. R. Štefánika v Bratislave sa začal v roku 1947. Jeho najnovšie kapitoly zachytávajú významné úspechy a viac ako 1,5 milióna pasažierov ročne. Mnohí z nich využili a využívajú naše služby nielen pre transport v rámci hlavného mesta, ale aj pre transfer Bratislava-Schwechat.

letisko bratislava
Bratislavské letisko

Od začiatku výstavby pristávacích dráh 04 - 22 a 13 - 31 bratislavského letiska uplynulo takmer 70 rokov. Tie desaťročia by sa dali charakterizovať ako neustály pohyb - nielen vo vzduchu, ale aj na zemi. Letisko vzdialené len 9 kilometrov severovýchodne od centra Bratislavy neustále reaguje na stúpajúce nároky, technologický pokrok aj zmeny politickej klímy.


Prvé etapy


Pravidelne sa z bratislavského letiska začalo lietať v roku 1951. V nasledujúcej fáze výstavby pribudol odletový terminál s novým komunikačným systémom, rozšírila sa vybavovacia plocha a vznikli aj priestory určené pre Letku ministerstva vnútra. Komplexná rekonštrukcia dráhového systému v 80. rokoch minulého storočia priniesla okrem iného výrazné predĺženie pristávacích dráh. V 90. rokoch sa podarilo dokončiť terminál pre prílety, vybudovať požiarnu zbrojnicu, uviesť do prevádzky novú riadiacu vežu, rozšíriť sklady pohonných hmôt či rekonštruovať svetelný a zabezpečovací systém vzletovo-pristávacej dráhy 13 -31. Letisko prešlo z kategórie 6 do kategórie 7, čím sa otvorilo aj veľkokapacitným lietadlám.


Nové milénium


Začiatok nového tisícročia priniesol najväčšiemu letisku na Slovensku nový dych súvisiaci nielen s transformáciou Slovenskej správy letísk na akciovú spoločnosť Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava (BTS), ale aj s prípravami Slovenska na vstup do schengenského priestoru. Po výstavbe fytosanitárneho centra na kontrolu živého aj neživého tovaru prechádzajúceho letiskom nasledovali investície do ďalšieho skvalitňovania služieb a oddelenia bezpečnostnej kontroly posádok lietadiel od kontroly cestujúcich a prístavby terminálu C pre pasažierov z krajín Schengenu. Vstup letiska do spoločného európskeho priestoru si vyžiadal ďalšie zmeny bezpečnostnej kontroly, presun pasových pultov, rozdelenie odletového terminálu na dve časti, výstavbu odletových mostov a ďalšie opatrenia úspešne zavŕšené v roku 2008.


Nový terminál


Ďalšou výzvou pre bratislavské letisko sa stala výstavba nového terminálu. Realizácia najvýznamnejšieho projektu civilného letectva za ostatné desaťročia prebiehala od roku 2009 do roku 2012 za plnej prevádzky letiska a zahŕňala nielen stavbu nového odletového terminálu, ale aj postupnú demoláciu toho pôvodného a tiež vybudovanie druhej časti novej vybavovacej budovy na jeho mieste. Začiatkom roka 2016 sa vedenie Letiska M.R. Štefánika rozhodlo zrekonštruovať terminál B s cieľom využívať ho pre lety VIP v rámci predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie v druhom polroku 2016. 

hala bratislavske letiskoVzostup a ocenenia


Popri budovaní nových priestorov a neustálom zvyšovaní úrovne služieb sa vedeniu bratislavského letiska darilo hospodáriť čoraz úspornejšie. V rokoch 2012-2014 sa kumulovaná strata spoločnosti znížila o 50% a jeden z najdôležitejších ukazovateľov hospodárenia EBITDA vzrástol v roku 2014 v porovnaní s tým predchádzajúcim o 46%. V roku 2015 získalo letisko Certifikát solventnosti, ktorý udeľuje firma Bisnode Slovensko na základe splnenia 1 500 kritérií a 5 základných podmienok. Certifikát vlastnilo v tom čase len 7,8% slovenských firiem. Vzostup Letiska M.R. Štefánika dokumentujú aj jeho úspechy v celosvetovom rebríčku letísk Skytrax – The World Airport Awards, ktorý odzrkaľuje prieskum spokojnosti návštevníkov letísk. Na základe najnovších výsledkov ankety je bratislavské letisko siedmym najlepším vo východnej Európe.


Kontinuálny nárast počtu cestujúcich


Za spomínanými oceneniami stojí nástup nového vedenia letiska v roku 2013 a s tým súvisica konsolidácia finančných zdrojov, reštrukturalizácia samotnej letiskovej spoločnosti a realizácia nastaveného modelu rozvoja siete leteckých spojení. To všetko sa odráža v neustálom náraste počtu pasažierov. V roku 2015 vybavilo bratislavské letisko viac ako 1,5 milióna cestujúcich, čo je o 15,4% viac než v roku 2014. A od januára do mája roku 2016 zaznamenalo letisko o 31% cestujúcich viac než v rovnakom období predchádzajúceho roka. V rámci letného letového poriadku ponúka letisko M.R. Štefánika 30 pravidelných destinácií v 15 krajinách a desiatky dovolenkových letovísk. Zvyšovanie počtu pasažierov zaznamenávame aj vďaka stúpajúcemu dopytu po našich dopravných službách. Teší nás, že transfer v rámci Bratislavy či transport z Bratislavy do Viedne si čoraz viac klientov predstavuje v luxusnom vozidle a s nadštandardným prístupom, na ktorom nám tak veľmi záleží.