Friday, May 7, 2021

Smart City - Viedeň ako inteligentné mesto

Inovatívne stratégie Smart City (inteligentného mesta) pomáhajú Viedni plniť globálne výzvy trvalo udržateľného rozvoja veľmi úspešne a dlhodobo. Svedčia o tom aj najvyššie umiestnenia v príslušných medzinárodných rebríčkoch. Čo robí Viedeň dokonalým Smart City? Čítajte ďalej.

V roku 2019 bola Viedeň už desiatykrát za sebou zaradená medzi top mestá sveta, kde by ste chceli naozaj bývať. V rokoch 2018 a 2019 bola na prvom mieste v „Global Lifeability Index“ (globálny index vhodnosti pre život) a tiež dosiahla prvenstvo v „Smart City Strategy Index“, ktoré vyhlasujú vybrané svetové spoločnosti. V júni 2020 získala ocenenie ako jedno z 20 najbezpečnejších turistických cieľov v Európe, hlavne čo sa týka riešenia situácie s COVID-19.

Niet divu, že do Viedne smeruje aj množstvo ľudí zo Slovenska, či už obchodne alebo súkromne. Svedčia o tom aj početné, pravidelné transferové a jednosmerné cesty z Bratislavy do Viedne, ktoré zabezpečuje naša súkromná taxi služba Bratislava Airport Taxi.

Mestá sú zodpovedné za tri štvrtiny všetkej spotreby energie a 80 % emisií skleníkových plynov. Preto ich zodpovednosť zohráva v týchto oblastiach veľmi podstatnú a osobitú úlohu.

Smart City Viedeň

Čo je typické pre Smart City? Podľa Viedne je to vysoká kvalita života všetkých obyvateľov s čo najväčšou ochranou zdrojov prostredníctvom sociálnych a technických inovácií.

Ciele stratégie Smart City Viedeň

Od roku 2014 platia vo Viedni ciele dlhodobej stratégie Smart City Viedeň s plánovanými a konkrétnymi krokmi. Tie boli aktualizované už v roku 2019 a budú sa postupne realizovať do roku 2050.

Patria k nim nielen environmentálne ciele, ale tiež ciele všetkých oblastí kvalitného života Viedenčanov aj turistov, ako napr.:

zdvojnásobenie výroby obnoviteľnej energie od roku 2005 do roku 2030,

ochrana všetkých skupín obyvateľstva pred zmenami klímy,

zníženie emisií CO2 na obyvateľa v sektore dopravy o 50 % do roku 2030 a o 100 % do roku 2050,

udržanie podielu zelene v meste na viac ako 50 % do roku 2050.

K týmto plánom patria aj ďalšie dôležité body, ako plán rozvoja mesta, plán energetickej efektívnosti, plán digitalizácie, či témy „smart“ riešení pre mestský životný priestor a „smart“ výroby vo veľkomeste.

Smart a udržateľné chladenie

Viedeň prevádzkuje jednu z najväčších sietí diaľkového vykurovania v Európe (viac ako 400 000 bytov a viac ako 6 800 významných zákazníkov).

Rovnaké zdroje energie (najmä odpadové teplo z priemyslu, kombinované teplárne a elektrárne alebo spaľovanie odpadu), ktoré zabezpečujú teplo a horúcu vodu pre mesto po celý rok, môžu zabezpečovať i diaľkové chladenie.

Centrálne chladenie potrebuje 4- až 10-krát menej primárnej energie, je priestorovo nenáročné, tiché a opticky nenápadné v porovnaní s bežnými klimatizačnými systémami.

Práve centrálne diaľkové chladenie pre domácnosti je tiež výzvou blízkej budúcnosti v rámci Smart City Viedeň.

Najnovší projekt Smart City Viedeň

Najnovším projektom v stratégii Smart City je premena hlavnej viedenskej čističky odpadových vôd na ekologickú elektráreň. Tá využíva moderné technológie, ktoré jej umožňujú vyrábať viac energie ako skutočne spotrebuje. Skvelý projekt, ktorým sa dokonca emisie CO2 znížia ročne o 40 000 ton.

Možno sú to veci, ktoré si pri vašej krátkej návšteve nevšimnete. Svoju pozornosť si zaslúžia z pohľadu zodpovednosti za životné prostredie a z pohľadu mestského života v blízkej budúcnosti – pre obyvateľov, ako aj turistov.

smart city vieden

„Smart“ objednávka taxi služby

Pre cestu do Viedne (na letisko Schwechat alebo do centra mesta) si zvoľte bezpečnú a komfortnú taxi službu Bratislava Airport taxi, ktorú si objednáte smart – online z pohodlia domova.

Rovnako to platí, pokiaľ sa potrebujete dostať na letisko do Bratislavy, do Prahy alebo do Budapešti.

O spoľahlivú cestu tam aj naspäť sa postaráme a vy sa budete môcť naplno venovať vašim ďalším plánom v cieľovej destinácii.

Zdroje: https://www.wien.info/, https://www.shutterstock.com