Wednesday, March 10, 2021

Aktuálne - bezpečne a spoľahlivo na letisko Schwechat

 S ohľadom na súčasnú situáciu a vývoj pandemickej situácie COVID-19 sú prijaté špeciálne opatrenia aj na letisku Schwechat. Základné zmeny, ktoré platia pre cestujúcich počas pobytu na letisku vo Viedni, vám poslúžia počas plánovania vašej ďalšej súkromnej alebo služobnej cesty.

Bezpečnú a spoľahlivú jazdu na letisko alebo z letiska Schwechat vám zabezpečí naša súkromná taxi služba Bratislava Airport Taxi.

O komfort vašej transferovej jazdy sa postaráme vďaka našim pohodlným a luxusných automobilovpriateľskému prístupu našich vodičov.

Aby sme vám uľahčili pobyt na letisku Schwechat, kde vás aj v súčasnej situácii dopravíme, pripravili sme aktuálne informácie.

Radšej byť pripravený, ako prekvapený.

taxi na letisko schwechat

Hraničné priechody

Určite ste zaregistrovali, že počas týchto dní platia sprísnené kontroly na hraničných priechodoch s Rakúskom až do odvolania. Platí to pre hraničný priechod Jarovce – Kittsee diaľnica a aj hraničný priechod Petržalka – Berg.

Tu odporúčame myslieť na možné časové zdržania na hraniciach, ako ste bežne zvyknutí, hlavne v nedeľu podvečer treba rátať s väčším zdržaním.

Starý hraničný priechod Jarovce – Kittsee dedina je počas znovuzavedenia hraničných kontrol zo strany rakúskych orgánov v prevádzke od 6.00 do 22.00 hod.

Hraničný priechod Moravský Svätý Ján - Hohenau je otvorený od 5.00 do 24.00 hod.

Dočasne sú uzatvorené aj lokálne hraničné priechody: Záhorská Ves – Angern (kompa), Devínska Nová Ves - Schloss Hof – cyklomost, Devín – Hainburg (riečna doprava).

Povinná registrácia (Pre-Travel-Clearance)

Pri vstupe na územie Rakúska je povinná elektronická registrácia osôb najskôr 72 hodín pred plánovaným vstupom do Rakúska.

Pri registrácii je potrebné uviesť nasledovné údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa, dátum vstupu, dátum odchodu, krajina, z ktorej občan cestuje, pobyt počas posledných 10 dní pred vstupom, kontaktné údaje, lekárske potvrdenie.

Registráciu zrealizujete pomocou online formulára. Na hraniciach sa preukážete vygenerovaným potvrdením o odoslaní elektronickej registrácii alebo vytlačeným formulárom.

Všeobecnou výnimkou je tranzit, pod ktorý spadá aj cesta na/z letiska Schwechat.

Letisko Schwechat a letecký tranzit

Obojstranná preprava zo Slovenskej republiky na letisko, prípadne odvoz pasažierov z letiska je stále možná s upozornením, že po odvoze/dovoze opustíte územie Rakúska bez zbytočných zdržaní (aj WC len na letisku).

Táto možnosť totižto spadá pod kategóriu výnimky: TRANZIT.

Povolenie voľného tranzitu cez Rakúsko bez povinnosti online registrácie karantény alebo predloženia negatívneho PCR či antigénového testu platí pre všetky osoby, s tým, že je nariadené prejsť cez Rakúsko bez zbytočného zastavovania.

Pokiaľ sa chystáte cestovať z/na letisko Schwechat odporúčame priebežne sledovať informácie a komunikovať vždy s príslušnou leteckou spoločnosťou alebo cestovnou kanceláriou a pred odletom sa riadiť aktuálnymi informáciami letiska Schwechat.

Pri väčšine letov sa predpokladá povinnosť mať nasadené rúško (FFP2) na palube počas celého letu.

Pri vstupe do budovy letiska Viedeň – Schwechat prebieha plošné kontrolné meranie teploty.

Pre návrat na Slovensko je potrebné riadiť sa platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR (na hraniciach sa aktuálne požaduje PCR alebo antigénový test nie starší ako 7 dní a vopred vyplnený formulár ehranica pre ľudí prilietajúcich z iných krajín, toto potvrdenie o vyplnení je potrebné ukázať policajtom na hraniciach). V prípade, že idete na letisko niekoho vyzdvihnúť, je potrebné vyplniť formulár naletisko aby ste sa pri ceste naspäť na Slovensko "ako vodič" vyhli karanténe. 

Podľa platného usmernenia Spolkového ministerstva pre klímu, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie platí všeobecná výnimka bez ohľadu na krajinu pôvodu, (bez testu na COVID-19 a bez povinnosti karantény v Rakúsku) pre všetkých tranzitných pasažierov, ktorí pristáli na letiskách v Rakúsku a dôveryhodne preukážu okamžité vycestovanie/pokračovanie cesty z Rakúska.

Za toto dôveryhodné preukázanie sa považuje platný cestovný lístok do SR, potvrdenie o objednanom taxi vozidle a v prípade odvozu súkromným vozidlom z letiska do SR podľa rakúskej cudzineckej polície bude stačiť v prípade kontroly čestné prehlásenie o bezodkladnom pokračovaní do SR (aj ústnou formou).

Upozornenie: Vybrané letecké spoločnosti môžu mať k tejto rakúskej legislatíve odlišný postoj. Ak sa stane, že pri check-in a boardingu sa bude od cestujúcich na Schwechate požadovať negatívny test na COVID-19, odporúčame predložiť vyššie spomenuté usmernenie v anglickom jazyku a najnovšie tiež Prehlásenie o tranzite.

Platený test na COVID-19 je možné absolvovať aj po prílete priamo na letisku Schwechat.

Všetky dokumenty, ktoré sme spomenuli v texte, si môžete stiahnuť aj na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí.

Je možné, že zo strany Rakúska budú prijaté aj ďalšie opatrenia, ktoré v čase tvorby tohto textu ešte neboli prijaté.

Preto si vždy pozrite aktuálnu situáciu ohľadom obmedzení pri vstupe do Rakúska na webovej stránke Spolkového ministerstva zahraničných vecí Rakúska, prípadne po návrate na Slovensko na stránke nášho Ministerstva zahraničných vecí.

Buďme ohľaduplní a spolu to zvládneme

Naša spoločnosť robí všetko pre to, aby ste do svojho cieľa – na letisko Bratislava, vo Viedni, v Prahe alebo v Budapešti – prišli bezpečne, komfortne a bez stresov.

Rovnako budeme radi, pokiaľ budete rešpektovať všetky súčasné obmedzenia a nariadenia v súvislosti s transferovými cestami, nielen do Rakúska, ale aj pri návrate späť na Slovensko.

Našim klientom poskytujeme služby 24 hodín denne, 7 dní v týždni a veríme, že to tak bude naďalej aj napriek aktuálnej situácii. Spolu to zvládneme!

Zdroje:

https://www.mzv.sk/detail-aktuality/-/asset_publisher/Hp2qxsn2Z6I5/content/obmedzenia-na-hraniciach-rakusko, https://www.stellacentrum.sk/, https://www.shutterstock.com/